Light Travertine

Giá Liên hệ
Xuất xứ Ý
Thông số kỹ thuật Compression strength (F) (Độ nén) (kg/cm2): 570
Ultimate tensile strength (Giới hạ bền đứt) (kg/cm2): 102
Water absorption (Hấp thụ nước) (%): 1,20
Impact strength (Sức chịu ma sát) (cm): 34
Bulk density (Mật độ thể tích) (kg/m3): 582